Gamane Raden Werkudara Yaiku

Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara tanggap yaiku. Putih nenuntun marang kasucen, prawira mumpuni ing aguna, yaiku. Raden werkudara nalika enome aran …. Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku. Kuku pancanaka dan gada rujakpolo.

Gamane Raden Werkudara Yaiku
SOAL-SOAL BAHASA JAWA SD DAN JAWABANYA – Home Business from 1.bp.blogspot.com

Gada wesi kuning = raden setyaki, minakjingga. Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku. Ananging amarga kutukan saka begawan kimindama, . Gada lukita sari = raden werkudara. Kuku pancanaka dan gada rujakpolo. Raden kumbakarna satriya ing panglebur gangsa. Jimat kalima sada = prabu puntadewa. Raden werkudara satriya ing jodhipati.

Gamane raden werkudara yaiku ….

Sabanjure rayine yaiku pandhu dewanata dhaup kro putri loro kang asma dewi kunthi lan madrim. Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara tanggap yaiku. Dalam dunia pewayangan acap kali kita mendengar sebuah benda pusaka yang bernama gada rujak polo. Raden werkudara satriya ing jodhipati. Dewi nagagini berputra raden antasena. Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku. Gada wesi kuning = raden setyaki, minakjingga. Gada lukita sari = raden werkudara. Dewi nagagini berputra raden antareja. Ananging amarga kutukan saka begawan kimindama, . Putih nenuntun marang kasucen, prawira mumpuni ing aguna, yaiku. Musuhe pandhawa yaiku bala …. Satriya lan gamane, pusakane lan jimate.

Raden kumbakarna satriya ing panglebur gangsa. Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara tanggap yaiku. Dewi nagagini berputra raden antasena. Gada lukita sari = raden werkudara. Kuku pancanaka dan gada rujakpolo.

Dewi nagagini berputra raden antareja. DEWI RATNA SARI, S. Pd: BAHASA JAWA : NGUBAH AKSARA JAWA
DEWI RATNA SARI, S. Pd: BAHASA JAWA : NGUBAH AKSARA JAWA from 1.bp.blogspot.com

Dewi nagagini berputra raden antasena. Kuku pancanaka dan gada rujakpolo. Dalam dunia pewayangan acap kali kita mendengar sebuah benda pusaka yang bernama gada rujak polo. Raden kumbakarna satriya ing panglebur gangsa. Satriya lan gamane, pusakane lan jimate. Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku. Gamane raden werkudara yaiku …. Kuku pancanaka adalah pusaka milik werkudara atau .

Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku.

Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku. Musuhe pandhawa yaiku bala …. Putih nenuntun marang kasucen, prawira mumpuni ing aguna, yaiku. Gada wesi kuning = raden setyaki, minakjingga. Raden kumbakarna satriya ing panglebur gangsa. Ananging amarga kutukan saka begawan kimindama, . Raden werkudara nalika enome aran …. Gamane raden werkudara yaiku …. Dewi nagagini berputra raden antasena. Satriya lan gamane, pusakane lan jimate. Dalam dunia pewayangan acap kali kita mendengar sebuah benda pusaka yang bernama gada rujak polo. Kuku pancanaka dan gada rujakpolo. Kuku pancanaka adalah pusaka milik werkudara atau .

Putih nenuntun marang kasucen, prawira mumpuni ing aguna, yaiku. Sabanjure rayine yaiku pandhu dewanata dhaup kro putri loro kang asma dewi kunthi lan madrim. Ananging amarga kutukan saka begawan kimindama, . Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku. Dalam dunia pewayangan acap kali kita mendengar sebuah benda pusaka yang bernama gada rujak polo.

Kuku pancanaka dan gada rujakpolo. SOAL-SOAL BAHASA JAWA SD DAN JAWABANYA - Home Business
SOAL-SOAL BAHASA JAWA SD DAN JAWABANYA – Home Business from 3.bp.blogspot.com

Putih nenuntun marang kasucen, prawira mumpuni ing aguna, yaiku. Kuku pancanaka adalah pusaka milik werkudara atau . Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara tanggap yaiku. Musuhe pandhawa yaiku bala …. Gada wesi kuning = raden setyaki, minakjingga. Dewi nagagini berputra raden antareja. Jimat kalima sada = prabu puntadewa. Sabanjure rayine yaiku pandhu dewanata dhaup kro putri loro kang asma dewi kunthi lan madrim.

Musuhe pandhawa yaiku bala ….

Sabanjure rayine yaiku pandhu dewanata dhaup kro putri loro kang asma dewi kunthi lan madrim. Kuku pancanaka adalah pusaka milik werkudara atau . Ananging amarga kutukan saka begawan kimindama, . Raden werkudara nalika enome aran …. Gada lukita sari = raden werkudara. Gada wesi kuning = raden setyaki, minakjingga. Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku. Raden werkudara satriya ing jodhipati. Putih nenuntun marang kasucen, prawira mumpuni ing aguna, yaiku. Dewi nagagini berputra raden antareja. Satriya lan gamane, pusakane lan jimate. Jimat kalima sada = prabu puntadewa. Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara tanggap yaiku.

Gamane Raden Werkudara Yaiku. Gada lukita sari = raden werkudara. Dalam dunia pewayangan acap kali kita mendengar sebuah benda pusaka yang bernama gada rujak polo. Satriya lan gamane, pusakane lan jimate. Musuhe pandhawa yaiku bala …. Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku.

Leave a Comment